O nas

Pomagamy łącząc wiedzę i autentyczne
zainteresowanie ludzką naturą.

myśl

Pierwsza jest myśl… Moja była o pomocy. Potem zrodziło się przekonanie, 
że relacja z drugim człowiekiem jest ważna i potrzebna.

Dlatego pomagamy łącząc wiedzę i autentyczne zainteresowanie ludzką naturą.

EWA DAC

Integralną częścią naszej pracy jest przestrzeganie Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Ewa

Ewa Dac

Jestem psycholożką i certyfikowaną terapeutką poznawczo- behawioralną Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), zrzeszonego w  European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).  

Ukończyłam Uniwersytet SWPS na wydziale Psychologii Klinicznej i Zdrowia, następnie czteroletnie szkolenie terapeutyczne w Szkole Psychoterapii CBT-EDU w Warszawie.

Jestem członkiem Stowarzyszenia PSEFT, w związku z ukończeniem EFT Externship (Emotionally Focused Therapy) - Terapia skoncentrowana na emocjach do pracy z parami.

Obecnie jestem w trakcie procesu prowadzącego do uzyskania certyfikatu terapeuty schematów International Society of Schema Therapy (ISST). Odbyłam całościowe Szkolenie z Indywidualnej Terapii Schematu ISTT.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam odbywając staże w instytucjach pomocowych, m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Całodobowym Oddziale Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania.

Zanim zostałam psycholożką, ukończyłam studia na Wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego oraz równolegle Międzywydziałowe Studia Pedagogiczne. Wiedza zdobyta podczas tych studiów pomaga mi w większym stopniu rozumieć choroby powiązane z niewłaściwym odżywianiem m.in. nadwagę, otyłość, anoreksję, bulimię. 

Potrzeba rozwoju oraz chęć doskonalenia się i profesjonalnej pomocy powoduje, że cały czas się dokształcam. Biorę udział w licznych  szkoleniach i warsztatach, które pozwalają mi poszerzać swoje kwalifikacje i uaktualniać wiedzę  związaną z pracą terapeutyczną. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Praca terapeutyczna jest dla mnie spotkaniem z drugim człowiekiem, niepowtarzalną relacją, gdzie oprócz merytorycznej wiedzy liczy się zaufanie, uczciwość i autentyczność. 

Iwona Komarow

Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo - behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), zrzeszonego w  European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).  

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a następnie czteroletnie całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo - behawioralnej prowadzone przez Centrum CBT-EDU.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania IPiN, Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego oraz w ramach praktyki własnej.

W procesie terapeutycznym niezwykle istotna jest dla mnie relacja terapeutyczna oraz stworzenie atmosfery pełnej akceptacji i zaufania.

Iwona

Staram się pomóc osobom zmagającym się m.in. z obniżonym nastrojem, niską samooceną, trudnościami w radzeniu sobie z lękiem i długotrwałym stresem. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, konsultacje psychologiczne, udzielam również pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji, a także uczestniczę w kursach, szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Mówią o nas

Co jeszcze warto wiedzieć
zanim się spotkamy?

Jak możemy się spotkać?

Można do nas:

 • zadzwonić – gdy nie odbieramy zostaw wiadomość,oddzwonimy
 • napisać maila, smsa – zazwyczaj odpisujemy w tym samym dniu lub nazajutrz
 • skorzystać z portalu Znany Lekarz.
Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Ma formę konsultacji i nie jest początkiem terapii. Służy poznaniu się i porozmawianiu o problemie.

Jeśli jest to pierwszy kontakt z terapeutą, to dla niektórych bywa on niewystarczający (trudno zebrać myśli, trudno powiedzieć konkretnie o co mi chodzi, trochę się stresuję). Po to jest drugie i trzecie spotkanie - aby dokończyć, uzupełnić informacje i zadecydować o podjęciu terapii.

Zazwyczaj na pierwszym spotkaniu zależy nam na informacjach o powodach zgłoszenia się po pomoc, dlaczego nastąpiło to akurat w danym momencie, jakiej pomocy się spodziewasz?

Skąd mam wiedzieć, że to dobry czas na podjęcie terapii?

Na to pytanie zwykle nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale gdy przyszedłeś na konsultację to pierwszy krok już zrobiłeś - zwróciłeś się po pomoc. Tak jak i pomocne mogą być pytania:

 • Czy mój problem powoduje, że przez większość czasu czuję dyskomfort bądź wiąże się z cierpieniem?
 • Czy w moim życiu więcej jest emocji nieprzyjemnych (złość, smutek, lęk) niż radosnych, dobrych chwil?
 • Czy próbowałem sam rozwiązywać problem i właśnie mam przekonanie, że sam sobie nie poradzę?
 • Czy mogę tak zorganizować swój osobisty i zawodowy czas, żeby uczestniczyć regularnie w terapii? Czy pozwalają mi na to moje zasoby finansowe?
Ile zazwyczaj trwa terapia?

Każda osoba ma inną historię, inne doświadczenia i każdy potrzebuje innego czasu na wdrożenie nowych umiejętności w życie. Dlatego trudno na początku ustalić, jak długo będzie trwała terapia.

Można to określić w przybliżeniu – tutaj korzysta się z założeń terapii cbt, np. poznawczo-behawioralna terapia napadów lęku może trwać kilka tygodni. Jednak często w trakcie pracy nad jednym tematem, ujawniają się kolejne i wówczas terapeuta wspólnie z klientem może podjąć decyzję o pracy nad kolejnymi celami i wydłużyć terapię.

Zatem czas trwania terapii jest kwestią indywidualną i w zależności od skali trudności, jak i ustalonych celów może zająć od kilku miesięcy do kilku lat.

Jak często odbywają się spotkania?

Należy przeznaczyć na spotkania 1 godzinę w tygodniu tego samego dnia w tym samym czasie.

Szczegóły dot. nieobecności i pozostałe niezbędne informacje zostaną przedstawione w kontrakcie terapeutycznym, który otrzymasz po decyzji o podjęciu terapii. Kontrakt zostanie także omówiony osobiście na spotkaniu w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań i wątpliwości.

Jak rozpoznać, że powinienem udać się do psychiatry lub/zamiast do psychoterapeuty?

Psychiatra to osoba, która ukończyła studia medyczne i zrobiła specjalizację z psychiatrii. Dysponuje zatem wiedzą medyczną służącą rozpoznawaniu rozmaitych zaburzeń psychicznych i zastosowania potrzebnej farmakoterapii. Jeśli uzna za zasadne, przepisuje leki. Może także wydawać różnego rodzaju zaświadczenia medyczne czy też zwolnienia lekarskie. 

Psycholog to absolwent 5-letnich studiów psychologicznych, posiadający tytuł magistra psychologii. Może zajmować się różnymi problemami z zakresu zdrowia psychicznego. Psychologa znajdziesz więc m.in. w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się zdrowiem psychicznym, ale także w instytucjach, gdzie wiedza psychologiczna jest wykorzystywana (sądy, działy HR w firmach, doradztwo zawodowe itp.). W gabinecie prywatnym psycholog może udzielić krótkoterminowej pomocy, wsparcia w trudnej sytuacji życiowej bądź służyć poradnictwem psychologicznym. Dodatkowo psycholog, który nabędzie dodatkowe uprawnienie może przeprowadzać testy psychologiczne, postawić na ich podstawie diagnozę lub wystawiać opinię.

Psycholog nie posiada jednak uprawnień do prowadzenia regularnej psychoterapii.

Psychoterapeuta to osoba, która uzyskała uprawnienia w wyniku ukończenia 4-letniego szkolenia w placówce rekomendowanej przez organizacje skupiające ekspertów zdrowia psychicznego - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne czy Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Posiada więc kwalifikacje do prowadzenia terapii.

Certyfikowany psychoterapeuta to osoba, która po ukończeniu szkolenia zdała egzamin i spełniła szereg warunków formalnych m.in. odbycie określonej liczby godzin superwizji, własnej terapii, stażu klinicznego.

Ważnym standardem w zawodzie psychoterapeuty jest poddawanie się systematycznej superwizji, czyli konsultowanie swojej pracy ze specjalistami posiadającymi większe doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. 

Bardzo ważnym aspektem jest współpraca lekarza i psychoterapeuty. Zaleca się, aby byli oni w stałym kontakcie, po to, żeby świadczona pomoc była efektywna i komplementarna.

 

Jaki nurt wybrać przy decyzji o podjęciu terapii, czy jest to istotne?

Istnieje wiele podejść (nurtów) terapeutycznych. Różni je szereg teoretycznych założeń i technik pracy z klientem. Zatem zanim zapiszesz się na konsultację do terapeuty zapoznaj się z ogólną charakterystyką nurtu, zgodnie z którym pracuje wybrany przez Ciebie terapeuta.

Popularne podejścia terapeutyczne to:

 • poznawczo- behawioralne
 • psychodynamiczne
 • systemowe
 • integracyjne
 • humanistyczno - egzystencjalne
Na co zwrócić uwagę przy wyborze terapeuty?

Zanim zapiszesz się na wizytę, zapoznaj się z kompetencjami psychoterapeuty i nurtem terapeutycznym zgodnie, z którym udziela on pomocy.

Miej także na uwadze, że niezależnie od nurtu, terapia to rodzaj relacji oraz stały, regularny kontakt z osobą, która powinna w poczuciu bezpieczeństwa i zaufania towarzyszyć Ci w Twojej drodze do zmiany na lepsze:)

Potrzebuję wsparcia