Jak pomagamy?

Prowadzimy psychoterapię indywidualną i dla par, konsultacje  psychologiczne, interwencję kryzysową.

Psychoterapia indywidualna

Jest procesem, odbywającym się w cyklu regularnych spotkań, podczas których terapeuta za pomocą 
sprawdzonych i zamierzonych metod klinicznych towarzyszy klientowi w zmianie i modyfikacji jego 
schematów poznawczych, zachowań i emocji na takie, które on uzna za satysfakcjonujące i pożądane. 

Zanim dojdzie do nawiązania  trwałej współpracy pomiędzy  klientem a terapeutą: 

Konsultacje - 1 do 3 wstępnych spotkań, podczas których terapeuta zbiera informacje potrzebne do zrozumienia zgłaszanego problemu.

Następnie terapeuta i klient decydują o podjęciu współpracy i ustalają cele terapii. 

Kolejnym krokiem jest zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego, w którym ustalamy m.in. zasady dotyczące płatności, częstotliwości spotkań, możliwości odwołania sesji oraz wyznaczony zostaje stały termini godzina sesji.

Niezbędne są konsultacje
od 1 do 3 spotkań
Pierwsza wizyta / Konsultacja psychologiczna
220 zł
1 h
Kolejna wizyta / Konsultacja terapeutyczna
200 zł
50 min.
Interwencja kryzysowa
300 zł
1,5 h
Terapia par
300 zł
1 h
Ta forma pomocy może odbywać się zarówno w gabinecie jak i online

Konsultacje psychologiczne

Nie wszystkie osoby, które zgłaszają się do gabinetu terapeutycznego potrzebują regularnej terapii. W wyniku rozmaitych trudnych i przykrych sytuacji życiowych niektóre osoby mają potrzebę wsparcia psychologicznego. 

Często są to sytuacje związane z pojawiającym się gorszym samopoczuciem, obniżonym nastrojem wynikającym z kłopotów dnia codziennego, problemów w pracy lub kłopotów osobistych. Koncentrujemy się wówczas na konkretnej zgłaszanej problematycznej sytuacji, omówieniu jej i znalezieniu optymalnego rozwiązania.

Zwykle potrzeba na to kilku 50 min. spotkań, 
standardowo 1 raz w tygodniu.

Spotkało cię coś trudnego, przykrego, potrzebujesz porozmawiać?
Pierwsza wizyta / Konsultacja psychologiczna
220 zł
1 h
Kolejna wizyta / Konsultacja terapeutyczna
200 zł
50 min.
Interwencja kryzysowa
300 zł
1,5 h
Terapia par
300 zł
1 h
Ta forma pomocy może odbywać się zarówno w gabinecie jak i online

Interwencja kryzysowa

Podczas spotkań klient i terapeuta skupiają się na określonym problemie, głównie spowodowanym nagłą trudną sytuacją, której niejednokrotnie nie da się rozwiązać - śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód czy rozstanie. 

Spotkania zatem służą zapewnieniu osobie poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku i towarzyszeniu przy przechodzeniu przez trudny i nieprzyjemny okres. 

Spotkania w zależności od potrzeby mogą być dłuższe niż standardowy czas sesji. 

Zazwyczaj czas trwania to 1,5 godz. lub 2 razy po 1 godz. w tygodniu.

Spotkania służą zapewnieniu bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku
Pierwsza wizyta / Konsultacja psychologiczna
220 zł
1 h
Kolejna wizyta / Konsultacja terapeutyczna
200 zł
50 min.
Interwencja kryzysowa
300 zł
1,5 h
Terapia par
300 zł
1 h
Ta forma pomocy może odbywać się zarówno w gabinecie jak i online

Mówią o nas

Co jeszcze warto wiedzieć
zanim się spotkamy?

Jak możemy się spotkać?

Można do nas:

 • zadzwonić – gdy nie odbieramy zostaw wiadomość,oddzwonimy
 • napisać maila, smsa – zazwyczaj odpisujemy w tym samym dniu lub nazajutrz
 • skorzystać z portalu Znany Lekarz.
Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Ma formę konsultacji i nie jest początkiem terapii. Służy poznaniu się i porozmawianiu o problemie.

Jeśli jest to pierwszy kontakt z terapeutą, to dla niektórych bywa on niewystarczający (trudno zebrać myśli, trudno powiedzieć konkretnie o co mi chodzi, trochę się stresuję). Po to jest drugie i trzecie spotkanie - aby dokończyć, uzupełnić informacje i zadecydować o podjęciu terapii.

Zazwyczaj na pierwszym spotkaniu zależy nam na informacjach o powodach zgłoszenia się po pomoc, dlaczego nastąpiło to akurat w danym momencie, jakiej pomocy się spodziewasz?

Skąd mam wiedzieć, że to dobry czas na podjęcie terapii?

Na to pytanie zwykle nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale gdy przyszedłeś na konsultację to pierwszy krok już zrobiłeś - zwróciłeś się po pomoc. Tak jak i pomocne mogą być pytania:

 • Czy mój problem powoduje, że przez większość czasu czuję dyskomfort bądź wiąże się z cierpieniem?
 • Czy w moim życiu więcej jest emocji nieprzyjemnych (złość, smutek, lęk) niż radosnych, dobrych chwil?
 • Czy próbowałem sam rozwiązywać problem i właśnie mam przekonanie, że sam sobie nie poradzę?
 • Czy mogę tak zorganizować swój osobisty i zawodowy czas, żeby uczestniczyć regularnie w terapii? Czy pozwalają mi na to moje zasoby finansowe?
Ile zazwyczaj trwa terapia?

Każda osoba ma inną historię, inne doświadczenia i każdy potrzebuje innego czasu na wdrożenie nowych umiejętności w życie. Dlatego trudno na początku ustalić, jak długo będzie trwała terapia.

Można to określić w przybliżeniu – tutaj korzysta się z założeń terapii cbt, np. poznawczo-behawioralna terapia napadów lęku może trwać kilka tygodni. Jednak często w trakcie pracy nad jednym tematem, ujawniają się kolejne i wówczas terapeuta wspólnie z klientem może podjąć decyzję o pracy nad kolejnymi celami i wydłużyć terapię.

Zatem czas trwania terapii jest kwestią indywidualną i w zależności od skali trudności, jak i ustalonych celów może zająć od kilku miesięcy do kilku lat.

Jak często odbywają się spotkania?

Należy przeznaczyć na spotkania 1 godzinę w tygodniu tego samego dnia w tym samym czasie.

Szczegóły dot. nieobecności i pozostałe niezbędne informacje zostaną przedstawione w kontrakcie terapeutycznym, który otrzymasz po decyzji o podjęciu terapii. Kontrakt zostanie także omówiony osobiście na spotkaniu w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań i wątpliwości.

Jak rozpoznać, że powinienem udać się do psychiatry lub/zamiast do psychoterapeuty?

Psychiatra to osoba, która ukończyła studia medyczne i zrobiła specjalizację z psychiatrii. Dysponuje zatem wiedzą medyczną służącą rozpoznawaniu rozmaitych zaburzeń psychicznych i zastosowania potrzebnej farmakoterapii. Jeśli uzna za zasadne, przepisuje leki. Może także wydawać różnego rodzaju zaświadczenia medyczne czy też zwolnienia lekarskie. 

Psycholog to absolwent 5-letnich studiów psychologicznych, posiadający tytuł magistra psychologii. Może zajmować się różnymi problemami z zakresu zdrowia psychicznego. Psychologa znajdziesz więc m.in. w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się zdrowiem psychicznym, ale także w instytucjach, gdzie wiedza psychologiczna jest wykorzystywana (sądy, działy HR w firmach, doradztwo zawodowe itp.). W gabinecie prywatnym psycholog może udzielić krótkoterminowej pomocy, wsparcia w trudnej sytuacji życiowej bądź służyć poradnictwem psychologicznym. Dodatkowo psycholog, który nabędzie dodatkowe uprawnienie może przeprowadzać testy psychologiczne, postawić na ich podstawie diagnozę lub wystawiać opinię.

Psycholog nie posiada jednak uprawnień do prowadzenia regularnej psychoterapii.

Psychoterapeuta to osoba, która uzyskała uprawnienia w wyniku ukończenia 4-letniego szkolenia w placówce rekomendowanej przez organizacje skupiające ekspertów zdrowia psychicznego - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne czy Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Posiada więc kwalifikacje do prowadzenia terapii.

Certyfikowany psychoterapeuta to osoba, która po ukończeniu szkolenia zdała egzamin i spełniła szereg warunków formalnych m.in. odbycie określonej liczby godzin superwizji, własnej terapii, stażu klinicznego.

Ważnym standardem w zawodzie psychoterapeuty jest poddawanie się systematycznej superwizji, czyli konsultowanie swojej pracy ze specjalistami posiadającymi większe doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. 

Bardzo ważnym aspektem jest współpraca lekarza i psychoterapeuty. Zaleca się, aby byli oni w stałym kontakcie, po to, żeby świadczona pomoc była efektywna i komplementarna.

 

Jaki nurt wybrać przy decyzji o podjęciu terapii, czy jest to istotne?

Istnieje wiele podejść (nurtów) terapeutycznych. Różni je szereg teoretycznych założeń i technik pracy z klientem. Zatem zanim zapiszesz się na konsultację do terapeuty zapoznaj się z ogólną charakterystyką nurtu, zgodnie z którym pracuje wybrany przez Ciebie terapeuta.

Popularne podejścia terapeutyczne to:

 • poznawczo- behawioralne
 • psychodynamiczne
 • systemowe
 • integracyjne
 • humanistyczno - egzystencjalne
Na co zwrócić uwagę przy wyborze terapeuty?

Zanim zapiszesz się na wizytę, zapoznaj się z kompetencjami psychoterapeuty i nurtem terapeutycznym zgodnie, z którym udziela on pomocy.

Miej także na uwadze, że niezależnie od nurtu, terapia to rodzaj relacji oraz stały, regularny kontakt z osobą, która powinna w poczuciu bezpieczeństwa i zaufania towarzyszyć Ci w Twojej drodze do zmiany na lepsze:)

Potrzebuję wsparcia